فونت کوفی

خط کوفی، از اولین خطوط اسلامی و خوشنویسی است که منشاء آن از شهر کوفه می باشد، اولین نسخه قرآن کریم با خط کوفی نوشته شده است و این رو این خط یک خط قرآنی و مذهبی شناخته میشود. اما امروزه خوشنویسی خط کوفی بسیار کم مورد استفاده قرار میگیرد و بیشتر جنبه های تزئینی و نمایشی دارد. خط کوفی در دسته های مختلفی همچون خط کوفی بنایی، خط کوفی سنتی، خط کوفی مشرقی و خط کوفی مغربی گسترش یافته است. خوشبختانه شاهد طراحی و انتشار فونت کوفی توسط اساتید متعددی هستیم. برای دانلود فونت کوفی (فونت خوشنویسی کوفی) می توانید به وب سایت فونت یار مراجعه کنید.

آخرین مقالات مشاهده همه

آخرین مقالات و نوشته های بخش وبلاگ سایت فونت یار