فونت معلی

خط خوشنویسی معلی؛ یکی از جدیدترین سبک های خوشنویسی گرافیکی است که برای اولین بار در سال 1378 شمسی توسط استاد حمید عجمی در ایران معرفی شد، این فونت به نام ایشان در یونسکو نیز ثبت شده است. خوشنویسی معلی، خوانایی خوبی ندارد و بیشتر برای کارهای نمایشی و تزئینی استفاده میشود. این فونت به قدری مورد استقبال قرار گرفت که برخی ها معتقدند که معلی نگارش آینده جهان اسلام خواهد بود. از زمان معرفی تاکنون فونت های بسیاری تحت عنوان فونت معلی در ایران ساخته شد که امروزه نیز از آنها بسیار استفاده میشود. برای دانلود فونت معلی (فونت خوشنویسی معلی) می توانید به وب سایت فونت یار مراجعه کنید.

آخرین مقالات مشاهده همه

آخرین مقالات و نوشته های بخش وبلاگ سایت فونت یار